Kinderopvang De Molenwiek

 

Een kind met een beperking.


Kinderopvang de Molenwiek wil een fijne opvangplek zijn voor alle kinderen.
Dit betekend dat ook kinderen met een beperking welkom zijn bij Kinderopvang de Molenwiek.

Dit kan een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn.

Ik probeer kinderen met een beperking in een warme veilige opvang sfeer te laten ontwikkelen op hun eigen niveau en tempo.
Ik ben er van overtuigd dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om op te groeien met leeftijdgenootjes. Ook kinderen bij wie er zorgen zijn over de manier waarop zij zich ontwikkelen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking.
Voor veel kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze op kunnen groeien met andere kinderen.
Deze kinderen vragen extra aandacht en specifieke zorg.
Omdat Kinderopvang de Molenwiek opvang verzorgt in kleine groepjes is er tijd en ruimte om deze extra aandacht en zorg te bieden.
In de bijna 25 jaar dat ik inmiddels in de kinderopvang werkzaam ben heb ik meerdere kinderen met een beperking opgevangen en verzorgd.
Het geeft een extra dimensie aan mijn werk en ik geniet daar dagelijks van.

     Ik heb ervaring met:
     Kinderen met een pdd-nos.
     Kinderen met het syndroom van Asperger.
     Kinderen met ADHD.
     Kinderen met klassiek autisme.
     Kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling.
     Kinderen die snel overgeprikkeld zijn.
     Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of taalachterstand.
     Kinderen die slecht zien of slecht horen.
     Kinderen met een auditieve overprikkeling.
     Kinderen met het syndroom van down
 
Samen met ouders kijk ik graag naar de mogelijkheden die er zijn voor deze kinderen binnen mijn opvang.
Heeft uw kind een beperking die niet in het bovenstaande rijtje voor komt dan ben ik bereid om mij daar in te verdiepen om de mogelijkheden te bekijken.
 
Drucken
Kinderopvang de Molenwiek - Tuin van Malina 10 - 1705 SX Heerhugowaard - Telefoon: 072 - 5723585 - 06 - 14953089 - Email: info@demolenwiek.info

Hosting door: ERC Automatisering Interessant Uw Cloud- Bekijk ook eens: Egmond Online- GSM Versterkers